CENTER ZA UREJANJE KMETIJSKEGA PROSTORA IN AGROHIDROLOGIJO

Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 423 11 61
Fax: 01/ 423 10 88
Več-povezava na staro stran


Joint Training School on Urban Food Production


REGIONALNE DELOVNE SKUPINE ZA RAZVOJ NAMAKANJA DO LETA 2020:


CILJNI RAZISKOVALNI PROGRAMI
:

V4-0487 Ocena vodnih perspektiv na območju Slovenije in možnost rabe vode v kmetijski pridelavi
KONČNO POROČILO (31. 8. 2010)
Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
Prva stran in sodelujoči
1. Evidence
2. Namakalne površine
3. Vodotoki
4. Akumulacije
5. Vodonosniki
6. Čistilne naprave
7. Zmanjšanje ranljivosti
8. Sinteza
Priloga1

V4-1066 Projekcija vodnih količin za namakanje v Sloveniji
KONČNO POROČILO (31. 3. 2012)
Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

1. Uvod
2. Možnosti nabire vode
3. Tehnične možnosti izgradnje malih zadrževalnikov
4. Vodne potrebe
5. Vpliv podnebnih sprememb
6. Dovoljenja in soglasja
7. Razpoložljive količine vode
8. Sklepi
9. Priloge:
Priloga 1 - Prečni in vzdolžni prerez malega zadrževalnika
Priloga 2 - Potencialna zimska nabira površinskega odtoka
Priloga 3 - Potencialna ogroženost zaradi suše
V4-1131 Trajnostna raba vode za krepitev rastlinskega pridelovalnega potenciala v Sloveniji
KONČNO POROČILO (marec 2013)
Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
Povzetek
Celotno poročilo


OSTALI PROJEKTI


Razstava Zemlji na kožo napisano

Spletna stran razstave

 

Več-povezava na staro stran


rss


Aktualno


Javni poziv vladi RS in slovenski javnosti proti uničevanju kmetijskih zemljišč

(13/04/2015)

Javni poziv vladi RS in slovenski javnosti proti uničevanju kmetijskih zemljišč....

več


Zagovori diplomskih in magistrskih del

(20/03/2015)

Na strani so objavljeni zagovori diplomskih del obeh študijev.

več


12. slovensko posvetovanje o varstvu rastlin

(02/02/2015)

Oddelek za agronomijo Biotehniške fakultete in Društvo za varstvo rastlin Slovenije organizirata 12. slovensko posvetovanje o varstvu rastlin z mednarodno udeležbo....

več


Obvestilo o osnovnem tečaju za svetovalce za FFS

(15/01/2015)

V skladu z Zakonom o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 83/12) Katedra za fitomedicino, kmetijsko tehniko, poljedelstvo, pašništvo in travništvo na...

več


Delavnica "Od tehnološke zrelosti do skladiščenja žit in stročnic"

(04/11/2014)

Oddelek za agronomijo organizira v novembru delavnico: Od tehnološke zrelosti do skladiščenja žit in stročnic. Več o dogodku izveste tukaj.

več


Urniki in razdelitev študentov v skupine

(29/09/2014)

Na povezavi so objavljeni urniki za študijsko leto 2014/2015  in razdelitev v skupine v študijskem letu 2014/15.

več


Mednarodna delavnica za študente

(02/06/2014)

Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta, v okviru projekta Internacionalizacija Univerze v Ljubljani, organizira od 19.-21.6. 2014 mednarodno delavnico za študente...

več