Oddelek za biologijo
Biotehniške fakultete

Oddelek za biologijo ima že zelo dolgo zgodovino, saj je star toliko kot Univerza v Ljubljani. Oddelek vodi prodekan prof. dr. Tom Turk, njegovi namestnici sta predsednici komisij za študij prve in druge stopnje ter za doktorski študij. Da vse skupaj teče kot namazano skrbi tajništvo, kjer je tudi oddelčni referat za študente.

Poglavitna naloga Oddelka za biologijo je izvajanje študijskih programov biologije, poleg tega pa sodelujemo tudi pri izvedbi študijskih programov mikrobiologije, živilske tehnologije, biotehnologije (vse BF), biokemije (FKKT) in Pedagoške fakultete.

Naslov

Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
Večna pot 111, SI-1000 Ljubljana

telefon 01 320 3300, faks 01 257 3390

e-pošta: biologijaclearclearclearclearclearbf.uni-lj.si


Organizacijske enote Oddelka za biologijo

Katedre (6 kateder in 18 organizacijskih skupin)

Knjižnica (skupaj z Nacionalnim inštitutom za biologijo)

Infrastrukturni raziskovalni centri

Botanični vrt - center za avtohtono in tujo floro s semensko gensko banko 
(vodja: doc. dr. Jože Bavcon)

Botanični vrt v Ljubljani na današnjem mestu deluje že vse od leta 1810. Z ustanovitvijo Ljubljanske univerze (1919) je vrt že leta 1920 prišel pod njeno okrilje, kjer deluje še v današnjem času v okviru Oddelka za biologijo Biotehniške fakultete. Z letom 1991 je bil obstoječi vrt zavarovan kot spomenik oblikovane narave na lokalni ravni, leta 2008 pa je dobil status spomenika državnega pomena. Velja za najstarejši botanični vrt v jugovzhodnem delu Evrope.

Infrastrukturni center za raziskave molekulskih interakcij 
(vodja: prof. dr. Gregor Anderluh)

Center za SPRS površinsko plazmonsko resonanco merimo interakcije bioloških makromolekul. Molekul ni potrebno kemijsko spremeniti, vezavo med molekulami spremljamo v realnem času, potrebujemo zelo majhno količino ligandov ali analitov, interakcije lahko zasledimo tudi v kompleksnih zmeseh.

IC Mycosmo 
(vodja: prof. dr. Nina Gunde - Cimerman)

Zbirka mikroorganizmov.

 


Študij biologije

Predstavitev študijev biologije

 

Na Oddelku za biologijo so akreditirani štirje študijski programi. Na spodnjih povezavah si lahko ogledate vpisne pogoje, predmetnik z vsebinami predmetov, pogoje za napredovanje in prehode med študiji:

Univerzitetni študijski program prve stopnje BIOLOGIJA

Program v prvem letu pokriva temeljne naravoslovne vsebine, ki so nujne za razumevanje vseh področij biologije. V nadaljevanju študenti spoznajo osnove bioloških področij - biokemije, genetike, mikrobiologije, sistematike, razvojne biologije, fiziologije, ekologije, nevroetologije in evolucije.

Magistrski študijski program druge stopnje EKOLOGIJA IN BIODIVERZITETA 

Cilj programa je izobraževanje magistrantov s temeljnim znanjem ekološke znanosti, ki je osnova za poznavanje vloge organizmov na različnih nivojih ekosistema, za razumevanje procesov in prepoznavanje sprememb v naravi in v našem neposrednem okolju ter za preprečevanje in blaženje teh sprememb.

Magistrski študijski program druge stopnje MOLEKULSKA IN FUNKCIONALNA BIOLOGIJA

Magistrant programa bo v dveh letih pridobil kompetence za opravljanje del na področjih, kjer so nujna znanja iz biokemije, molekulske biologije, celične biologije, fiziologije organizmov, nevrobiologije in embriologije.

Magistrski študijski program druge stopnje BIOLOŠKO IZOBRAŽEVANJE

Program je zasnovan na dejstvu, da študenti na prvi stopnji pridobijo strokovno biološko znanje. Na teh temeljih na drugostopenjskem študiju izobrazimo študenta za poklic učitelja. Študenti pridobijo biološka in pedagoško-psihološka znanja, ki jim omogočajo suvereno opravljanje učiteljskega poklica. Vzporedno s študijem na fakulteti se študenti praktično usposabljajo na šolah in drugih pedagoških ustanovah.

 

Obvestila za študente


Kako do nas?

Z mestnim avtobusom:

Najbližje Biološkemu središču sta postaji avtobusa številka 18 (postaja Živalski vrt) ali številka 14 (postaja Jamnikarjeva). V mestnem središču imata obe liniji postajo na Bavarskem dvoru blizu glavne avtobusne in železniške postaje ali pri Konzorciju (pojdi na avtobus 18 smer Center Stožice, ali avtobus 14, ki vozi v smeri Vrhovci/Bokalce).

 

Z avtomobilom:

Z ljubljanske obvoznice (cesta A2) pojdi na izvoz Brdo, nato sledi znakom za ZOO Ljubljana (živalski vrt). Biološko središče leži ob Večni poti nasproti živalskega vrta. Parkiraš lahko na enem izmed parkirišč živalskega vrta.

Iz središča Ljubljane sledi znakom za ZOO Ljubljana (živalski vrt).

rss

Aktualno


Posvet »Karierne poti biologov«

(15/04/2015)

Oddelek za biologijo in Karierni center za študentke in študente študijskih programov s področja biologije organizirata posvet z naslovom »Karierne poti biologov« Kdaj:...

več


Predstavitev magistrskih študijev 2. stopnje Ekologija in biodiverziteta, Molekulska in funkcionalna biologija, Biološko izobraževanje

(12/03/2015)

Predstavitev magistrskih študijev 2. stopnje Ekologija in biodiverziteta, Molekulska in funkcionalna biologija, Biološko izobraževanje, bo potekala na Oddelku za...

več