Matej Šergan

E-mail:
matej.sergan
@bf.uni-lj.si

Naslov:

Biotehniška fakulteta 
Oddelek za živilstvo
Katedra za biotehnologijo
Jamnikarjeva 101
1001 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 1 423 11 61
Fax: +386 1 2574 092