RAZPIS RAZISKOVALNE NALOGE-NIB

Vrsta naloge: naloga je lahko diplomska naloga za študente starih programov ali raziskovalna naloga za Prešernovo nagrado za študente bolonjskih programov

Kraj izdelave: Nacionalni inštitut za biologijo, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo

Mentorica: prof. dr. Marina Dermastia

Začetek dela: TAKOJ

Potencialni kandidati naj se oglasijo na elektronski naslov: marina.dermastiaclearclearclearclearclearnib.si za nadaljnje dogovore.

Bolezen vinske trte – zlata trsna rumenica (Flavescence dorée, FD), ki jo povzroča karantenska fitoplazma FD, se je prvič pojavila v poznih petdesetih letih prejšnjega stoletja v Franciji, kjer je močno prizadela vinogradništvo in povzročila veliko izgubo pridelka. Ta neozdravljiva bolezen povzroči propad rastlin nekaj let po okužbi. Bolezen se v zadnjih letih hitro širi v druge evropske države v značilnem vzorcu epidemije. V Sloveniji se občasno pojavlja od leta 2005, do večjihizbruhov pa je prišlo na Dolenjskem in na Primorskem v letu 2010. Fitoplazma FD se širi z okuženim sadilnim in razmnoževalnim materialom trte in z žuželkami. Predvidevamo, da so pomemben vir okužbe tudi divje rastline, ki nimajo izraženih bolezenskih zanmenj, na vinsko trto pa fitoplazmo FD prenašajo še neznani žuželčji prenašalci.

V laboratoriju Nacionalnega inštituta za biologijo iščemo druge potencialne naravne izvore fitoplazme FD in njene prenašalce ter raziskujemo molekulsko raznolikost izolatov. Tema razpisane diplomske naloge je nadaljevanje določanja podskupin FDp v Sloveniji z metodo določanja nukleotidnega zaporedja ter iskanje potencialnih naravnih izvorov ter prenašalcev.

 

rss

Aktualno


novica mikrobiologija test

(28/08/2007)

Vsebina novice

več

test