rss

Aktualno


PREDAVANJA na Jamnikarjevi 101 in na Večni poti 111, 22.10.2014 ODPADEJO

(22/10/2014)

Zaradi posledic močnega deževja sta Jamnikarjeva ulica in Večna pot 111 poplavljeni in je onemogočen dostop do objektov BF, ki so prav tako pod vodo. Obveščamo vas, da...

več


Javni zagovori doktorskih disertacij in magistrskih del na Biotehniški fakulteti

(15/10/2014)

Damir MARKOVIĆ, univ. dipl. inž. agr.. Doktorska disertacija:DEJAVNIKI ANTIKSENOZE KOT MEHANIZEM ODPORNOSTI ZELJA (Brassica oleracea var. capitata L.) NA IZBRANE...

več


Doc. dr. Marija Klopčič izvoljena za za predsednico komisije za govedorejo pri Evropski zootehniški federaciji (European Federation of Animal Science) - EAAP

(15/10/2014)

Doc. dr. Marija Klopčič z Oddelka za zootehniko Biotehniške fakultete je bila izvoljena za predsednico komisije za govedorejo pri Evropski zootehniški federaciji...

več


Povratna nogometna tekma med Univerzo v Ljubljani in Univerzo v Mariboru

(14/10/2014)

več


NOVO VODSTVO BIOTEHNIŠKE FAKULTETE

(06/10/2014)

S 1.10.2014 ima Biotehniška fakulteta novo vodstvo.

več


Uvrstitev Oddelka za krajinsko arhitekturo med 13 najboljših šol na svetu na 8. Bienalu krajinske arhitekture v Barceloni, 25.-27. 9. 2014

(30/09/2014)

Oddelek za krajinsko arhitekturo Biotehniške fakultete se je med 130 šolami s celega sveta, ki so se udeležile bienala, uvrstil med 13 najboljših šol na svetu, skupaj s...

več