Opis

Monografija je zgrajena kot obširen leksikon ter ponuja lahko in hitro dostopne podatke o vsaki drevesni vrsti. Poleg opisov je predstavljena njena razširjenosti v Sloveniji. Prikazana je vloga vrste v okolju, potencialni negativni vplivi ob njenem nekontroliranem vnašanju v naravno okolje, njen potencial ob podnebnih spremembah in njen bodoči pomen. Posebna pozornost je posvečena uporabnosti in drugim zanimivostim vsake vrste. Uporabno pri predmetu denrologija.


Podatki o nakupu

Literatura je naprodaj v Gozdarski knjižnici: