Opis

Priročnik je namenjen predvsem gozdarjem in je bil izdelan za potrebe določanja gozdnih združb. V njem je opisana zgradba praproti, njen življenjski krog in na kratko sistematika. Večji del priročnika sestavlja opisna in slikovna (skenirani posušeni osebki praproti) predstavitev 23 vrst praproti, ki jih najdemo v slovenskih gozdovih.


Podatki o nakupu

Literatura je naprodaj v Gozdarski knjižnici: