Opis

Priročnik prikazuje vse gozdne rastiščne tipe v Sloveniji, ločeno po fitogeografskih območjih, za dinarsko in alpsko območje pa tudi ločeno na dela, orientirana proti Primorski in proti celinski Sloveniji. Za vsak gozdni rastiščni tip so navedene najpogostejše rastlinske vrste (drevesa, grmovje, zelišča), v shemah je prikazana lega posameznih gozdnih rastiščnih tipov glede na ekološke značilnosti rastišča (nadmorska višina in vlažnost tal, v subpanonskem območju nadmorsko višino nadomesti kislost tal), za 70 parov floristično podobnih gozdnih rastiščnih tipov, ki se v naravi lahko pojavijo skupaj, pa so prikazane tudi floristične razlike med njimi.

 


Podatki o nakupu

Literatura je naprodaj v Gozdarski knjižnici: