Opis

Delo je prva publikacija, ki združuje in sintezno prikazuje recentno znanje o vrstah in razširjenosti gliv na slovenskem ozemlju. Opisan je računalniški program, namenjen sistematičnemu beleženju vrst gliv, njihove razširjenosti in podatkov o njihovem rastišču. Prikazana je razširjenost 2.452 vrst gliv v mreži srednjeevropskega florističnega kartiranja, naveden je kvadrant najdišča, pa tudi določevalec glive, leto in mesec najdbe ter tip podatka.


Podatki o nakupu

Literatura je naprodaj v Gozdarski knjižnici: