Opis

V knjigi so zbrani zapisi o gozdu in gozdarstvu v Novicah v celotnem času njihovega obstoja, in sicer od leta 1843 do 1902. To so zapisi o zakonodaji, nasveti lastnikom, dopisi iz kranjskega deželnega zbora in Kranjske kmetijske družbe do dopisov s podeželja. Gre za čas velikih družbenih sprememb, predvsem pri preoblikovanju lastništva gozda iz oblike fevdalizma v lastništvo gozdov svobodnih kmetov.


Podatki o nakupu

Literatura je naprodaj v Gozdarski knjižnici: