Opis

Knjiga je izbor in prikaz strokovnih življenjepisov sto enega gozdarja (v Sloveniji), ki so delovali v 20. stoletju. Izbor biografij je določen s časom, ko je v Sloveniji nastajalo in se razvijalo institucionalno gozdarstvo. Med biografijami so gozdarski strokovnjaki na vseh ravneh - od tehnikov do profesorjev.


Podatki o nakupu

Literatura je naprodaj v Gozdarski knjižnici: