Opis

Pretežni del monografije je posvečen glavnim gozdnim združbam v Sloveniji, podrobno so predstavljene njihove lastnosti, zgradba njihovih fitocenoz, rastne značilnosti drevesnih vrst v posamezni združbi ter učinek gozdnogojitvenih ter drugih ukrepov.


Podatki o nakupu

Literatura je naprodaj v Gozdarski knjižnici: