Opis

Učbenik za predmet Metode raziskovalnega dela v gozdarstvu. Obsežna publikacija obravnava temeljne statistične metode na področju gozdarstva. Delo se začne z definicijami statističnih pojmov, sledijo poglavja o parametrih, teoretičnih porazdelitvah, hipotezah, neparametričnih metodah, analizah, poskusih, diskriminatorni analizi ... Za vse metode oziroma teste so predstavljeni konkretni primeri s področja gozdarstva.


Podatki o nakupu

Literatura je naprodaj v Gozdarski knjižnici: