Opis

Priročnik obravnava varovane ptice Nature 2000 v gozdovih. V prvem delu priročnika so predstavljeni nekateri splošni ekološki dejavniki, pomembni za ptice ter vpliv človeka na ekosisteme. V drugem delu pa so prikazane pomembnejše varovane vrste ptic, njihove značilnosti, razširjenost, življenjski prostor, ogroženost in usmeritve za ohranjanje. Velik poudarek je namenjen temu, kako ohraniti njihove habitate.


Podatki o nakupu

Literatura je naprodaj v Gozdarski knjižnici: