Opis

Zbornik prikazuje več vidikov celotne verige od gozda do lesa oz. do papirja. Prvi del je posvečen gozdarstvu (negospodarska funkcija gozda, podnebni vplivi), drugi del lesarstvu (raba lesa, njegova zaščita, lesna gradnja), tretji del pa papirništvu (lastnosti papirnih vlaken, recikliranje).


Podatki o nakupu

Literatura je naprodaj v Gozdarski knjižnici: