Opis

Zbornik predstavlja prvo celovito oceno stanja gozdarstva na Slovenskem v obdobju pred 2. svetovno vojno, kjer so prvič objavljani prispevki (tipkopisi) predstavitev iz posvetovanja gozdarskih in drugih strokovnjakov v Sloveniji, 'Gozdarska anketa,' ki je bilo organizirano leta 1941. Rdeča nit posveta je bila skrb za usodo gozda in človeka, od najširše (socialne, politične, gospodarske) perspektive do podrobne obravnave urejanja in oskrbovanja kmečkih gozdov, steljarjenja, lesne trgovine, zadružništva in problemov gozdnega delavstva.


Podatki o nakupu

Literatura je naprodaj v Gozdarski knjižnici: