Področje uporabe:

Molekularne analize

Tip opreme:

Ostala oprema

Oddelek:

Oddelek za zootehniko

Katedra:

Katedra za genetiko, animalno biotehnologijo in imunologijo

Odgovorna oseba:

Sicris:

https://www.sicris.si/public/jqm/equ.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=800&code1=cmn&code2=auto&psize=1&hits=1&page=1&count=&search_term=P4-0220&id=2400&slng=&order_by=

Dostop do opreme

Oddelek za zootehniko, Genetski laboratorij, Groblje 3, Domžale

Namembnost opreme

Elektroforetske tehnike (IEF, 2D, DGGE), analiza RNA, analiza sekvenc

Cenik za uporabo

5,13 €/h za izučenega uporabnika; strošek dela operaterja 9,75 €/h (kadar je potreben)