Področje uporabe:

Laboratorijska oprema

Tip opreme:

Bioinformatika

Odgovorna oseba:

Namembnost opreme

Bioinformatska obdelava zaporedij

Cenik za uporabo

Po dogovoru