Akronim:

EntreCompFood

Številka pogodbe:

883495

Oddelek:

Oddelek za živilstvo

Tip projekta:

Razvojni projekti

Vrsta projekta:

HORIZON2020

Vloga na projektu:

Partner

Trajanje:

01.02.2020 - 31.01.2023

Vrednost projekta BF:

71,00 €

Vrednost projekta skupaj:

493,00 €