Oddelek:

Oddelek za agronomijo

Tip projekta:

Drugi projekti

Vrsta projekta:

Raziskovalci na začetku kariere 2.1

Vloga na projektu:

Vodilni

Trajanje:

01.06.2019 - 31.03.2022

Vrednost projekta skupaj:

162.146,00 €

Vodja projekta na BF:

Plestenjak Gregor

 

Namen in cilj raziskovalnega projekta:

Z obdelavo komunalnega blata nastajajo veliki stroški za njegovo obdelavo (zgoščevanje, dehidracija) in transport do sežigalnice. Komunalno blato obravnavamo kot odpadek, čeprav vsebuje koristne hranilne snovi, ki so lahko ponovno uporabljene v kmetijstvu. Tehnologija t.i. trstičnih gred omogoča sonaravno obdelavo komunalnega blata, t.j. sušenje blata, njegovo dolgotrajno skladiščenje ter pretvorbo v kompostu podobno snov. Na razgradnjo blata na trstični gredi pomembno vpliva plinsko stanje sistema, ki je odvisno od prezračenosti, predvsem dostopnosti kisika v območju, kjer potekajo biokemične reakcije. Učinkovitost obdelave komunalnega blata se da izboljšati z dodatnim prezračevanjem. V podjetju Limnos so v okviru enoletnega raziskovalno razvojnega projekta “Razvoj aerobnega naravnega sistema za obdelavo komunalnega blata”, pridobljenem na razpisu Spirit Slovenija “Krepitev kompetenc in inovacijskih podjetij”, dokazali, da lahko s pasivnim prezračevanjem (brez puhal in potrošnje energije) znatno izboljšajo plinsko stanje trstičnih gred. Kljub temu pa se s pridobljenimi rezultati ne more ovrednotiti dejanskih učinkov na proces razgradnje blata.

 

Izboljšava sistema zahteva poznavanje poteka procesov razgradnje organske snovi ter abiotskih in biotskih dejavnikov, ki na te procese vplivajo (npr. temperatura tal, vsebnost vode v tleh, poraščenost z rastlinami, stanje rastlin). Namen predlaganega raziskovalnega projekta je optimizacija delovanja trstičnih gred, katero bomo dosegli z natančnejšimi kontinuiranimi meritvami abiotskih razmer v sistemu (temperatura, vsebnost vode), eksaktnejšimi meritvami plinskega režima v trstični gredi (poleg merjenja kisika tudi mejenje koncentracije CO2), prilagoditvijo merjenja toka CO2 iz tal, natančnejšimi meritvami pretvorbe organske snovi in dodatnimi meritvami na rastlinah (vrednotenje biomase, fiziološkega stanja rastlin). Preverili bomo tudi možnost sekundarne uporabe blata obdelanega na trstični gredi, predvsem z vidika potencialne nevarnosti zaradi vsebnosti težkih kovin. S pridobljenimi analizami bomo dobili natančnejši vpogled v procese, ki se odvijajo v trstični gredi in možnost izdelave in trženja optimizirane oblike trstičnih gred.  

 

Projekt se izvaja v sodelovanju Oddelka za agronomijo, Biotehniške fakultete v Ljubljani (RO) ter podjetjem Limnos d.o.o..

 


Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

https://www.eu-skladi.si/