Oddelek:

Oddelek za živilstvo

Tip projekta:

Drugi projekti

Vrsta projekta:

Raziskovalci na začetku kariere 2.1

Vloga na projektu:

Vodilni

Trajanje:

01.05.2019 - 31.03.2022

Vrednost projekta skupaj:

166.915,00 €

Vodja projekta na BF:

Tome Miha

Namen in cilj raziskovalnega projekta:

Kvasovke kot proizvodni organizmi industrije fermentiranih živil imajo ključno vlogo na kakovost končnih izdelkov. Tehnološki razvoj industrijskih živilskih procesov je v zadnjem stoletju močno napredoval, vendar pa uporaba industrijskih sevov mikroorganizmov, ki na te spremembe niso prilagojeni, omejujejo možnosti razvoja naprednejših tehnologij. Prav to se nanaša na kvasovke, ki jih uporabljamo pri različnih fermentativnih postopkih. Namreč, klasični postopki naključne mutageneze in selekcije so časovno in delovno intenzivni, pogosto pa neomogočajo ciljne izboljšave industrijskih kvasovk. V farmacevtskem svetu so se tega problema sprva lotili s klasičnimi postopki izboljšave, kot je naključna mutageneza, vendar se danes v farmacevtski industriji delovne organizme večinoma izboljšuje z uporabo rekombinantnih tehnologij z manipulacije genskega materiala, kar se v veliki meri nanaša tudi na kvasovke.

 

Seveda, gensko spremenjeni organizmi danes niso primerni za uporabo v živilski industriji, saj širša javnost in posledično regulativa ni naklonjena uporabi gensko spremenjenih mikroorganizmov, kar je iz vidika različnih tradicionalnih vrednot, ki se nanašajo na pridelavo hrane, povsem razumna.

 

Prav zato smo si kot poglaviten cilj predlaganega raziskovalnega projekta postavili nalogo, da trenutne postopke selekcije, ki so bazirani predvsem na osnovi naključne mutageneze, poskusimo bistveno izboljšati z razvojem t. i. postopkov usmerjene evolucije, in na ta način izboljšamo nekatere lastnosti izbranih industrijskih živilskih kvasovk na bolj učinkovit način, in tako izboljšamo lastnosti industrijskih kultur brez uporabe genskega inženiringa. S tem popolnoma zadostimo potrebam tradicionalnim tehnologijam fermentiranih izdelkov. Pričakujemo, da bodo predlagani postopki usmerjene evolucije omogočili optimizacijo lastnosti industrijskih kultur, ki jih prej nismo uspeli doseči s postopki tradicionalne selekcije. Ti pristopi so prav gotovo uporabni tudi v pivovarstvu.

 

 

Projekt se izvaja v sodelovanju Oddelka za živilstvo, Biotehniške fakultete v Ljubljani (RO) ter podjetje Pivovarna pelicon d.o.o..

 


 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

https://www.eu-skladi.si/