Študijski programi

2. semester

Šifra
Predavatelj
Predmet
P
S
SV
LV
TD
DD
KT

P - predavanja / S - seminarji / SV - seminarske vaje / LV - laboratorijske vaje / TD - terensko delo / DD - drugo delo / KT - kreditne točke

Športna vzgoja kot obvezna obštudijska dejavnost se v 1. letniku izvaja v obliki vaj v obsegu 60 ur. Opravljena obveznost je pogoj za vpis v 3. letnik.