Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire

Spoštovani obiskovalci spletnih strani Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire!

Že več kot 60 let študentom in študentkam gozdarstva odkrivamo znaten del Slovenije, več kot kateri koli drug študij. Zakaj bi se odločili za študij gozdarstva pri nas? Morda zaradi tradicije domače družine ali pa iz vedoželjnosti po novih spoznanjih iz sveta življenja. Morda zaradi dreves, živali v gozdu, morda zaradi lesa ali njegovih izdelkov, morda zaradi želje po ohranjanju narave in čistega okolja.

Smo edini, ki v Sloveniji ponujamo prenovljen študij gozdarstva po bolonjskih smernicah tako na univerzitetni prvi in drugi stopnji kot tudi na visokošolski prvi stopnji. Na Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne izvajamo tudi prenovljeni doktorski študij Bioznanosti - področje upravljanja gozdnih ekosistemov. Pouk in praktično delo potekata v sodobno opremljenih predavalnicah, vajalnicah, laboratorijih, računalniški učilnici in na terenu – v gozdu. Slednjemu posvečamo prav posebno pozornost. Študentom je na voljo tudi knjižnica s čitalnico, računalniško sobo in INDOK center.

Hkrati s pedagoškim delom razvijamo raziskovalno in strokovno dejavnost v enotni programski in raziskovalni skupini. S pomočjo sodobnih znanj, ki plemenitijo obsežno dediščino raziskav nekdanjih raziskovalcev oddelka, skušamo razumeti delovanje in razvoj gozdov v bližnji in malo bolj oddaljeni prihodnosti. Znanje presega meje Slovenije in preko nje tudi prehaja, v obe smeri – v dobro gozda in nas vseh.

Prisrčno dobrodošli na oddelku!

prof. dr. Robert Brus
prodekan za področje gozdarstva

Naslov

Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire
Večna pot 83, 1000 Ljubljana
Telefon pisarne: +3861 320 35 12
Fax: +3861 257 11 69
E-pošta: tatjana.stritar(at)bf.uni-lj.si

Organizacijske enote Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire

Katedre (3 katedre in 4 organizacijske skupine)

Knjižnica

Študij gozdarstva in obnovljivih gozdnih virov

Informativni dan in predstavitev študija

Na Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire so akreditirani trije študijski programi. Na spodnjih povezavah si lahko ogledate vpisne pogoje, predmetnik z vsebinami predmetov, pogoje za napredovanje in prehode med študiji:

Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje- GOZDARSTVO

Univerzitetni študijski program prve stopnje- GOZDARSTVO IN OBNOVLJIVI GOZDNI VIRI

Magistrski študijski program 2. bolonjske stopnje –
GOZDARSTVO IN UPRAVLJANJE GOZDNIH EKOSISTEMOV

Doktorski študij Bioznanosti –upravljanje gozdnih ekosistemov

rss

Aktualno


Razpis za dodelitev štipendij Pahernikove ustanove 2014

(04/07/2014)

Sporočamo, da je odprt razpis za dodeljevanje štipendij Pahernikove ustanove v letu 2014. Rok za oddajo prijav je 29.9.2014. Več informacij lahko dobite tukaj

več


Poletna šola

(17/06/2014)

Poletna šola s področja umeščanja tehnologij v prostor

več


Les je lep, gozd še lepši - če ga ne uniči žled

(24/03/2014)

Maja Jurc, Marija Kolšek, Iztok Sinjur (Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire BF, Zavod za gozdove Slovenije in Gozdarski inštitut Slovenije)  so v...

več


Delavnica »Zelena delovna mesta za gozdarje«

(21/02/2014)

Vabimo vas na delavnico Zelena delovna mesta za gozdarje. Več informacij nadete tukaj. Povezavo na spletno stran najdete tukaj.

več


Gozdarstvo na razpotju: razvojni zagon ali razkroj?

(12/02/2014)

Andrej Bončina, Jurij Diaci, Klemen Jerina in Janez Krč z oddelka za so v Sobotni prilogi Dela predstavili mnenje dela stroke o aktualni problematiki gozdarstva v...

več