Prof. dr. Igor Papič, rektor Univerze v Ljubljani, je v ponedeljek, 14. decembra 2020, razpisal volitve za člane Upravnega odbora Univerze v Ljubljani. V skladu s sklepom so članice Univerze v Ljubljani predlagale kandidate za člane upravnega odbora iz vrst univerzitetnih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev in kandidate za člana upravnega odbora iz vrst drugih delavcev. Svoje kandidate so v roku predlagali tudi delodajalci.

Skladno z razpisanimi volitvami za člane Upravnega odbora Univerze v Ljubljani je Volilna komisija v petek, 15. januarja 2021, potrdila kandidatno listo.

Volitve za člane Upravnega odbora Univerze v Ljubljani bodo v petek, 29. januarja 2021. Elektorjem bodo vabila poslali na njihove elektronske naslove.

KANDIDATNA LISTA ZA VOLITVE ČLANOV UPRAVNEGA ODBORA UNIVERZE V LJUBLJANI ZA MANDATNO OBDOBJE 2021 – 2025

Kandidati iz vrst visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev za tri mesta v Upravnem odboru Univerze v Ljubljani:

 • Prof. dr. Emil Erjavec, zaposlen na UL BF
 • Doc. dr. Rok Fink, zaposlen na UL ZF
 • Prof. dr. Maja Klun, zaposlena na UL FU
 • Prof. dr. Matjaž Mikoš, zaposlen na UL FGG
 • Prof. mag. Tanja Pak, zaposlena na UL ALUO
 • Prof. dr. Samo Ribarič, zaposlen na UL MF
 • Izr. prof. dr. Katja Tomažin, zaposlena na UL FŠ
 • Izr. prof. dr. Katja Vintar Mally, zaposlena na UL FF
 • Kandidati iz vrst drugih delavcev univerze za eno mesto v Upravnem odboru Univerze v Ljubljani:

 • Dr. Tone Češnovar, zaposlen na UL FS
 • Mojca Dolar, zaposlena na UL ZF
 • Izr. prof. dr. Janez Vodičar, zaposlen na UL FŠ
 • Matej Zonta, zaposlen na UL ALUO
 • Kandidata iz vrst delodajalcev za eno mesto v Upravnem odboru Univerze v Ljubljani:

 • Mag. Matjaž Čemažar, predsednik uprave podjetja Domel Holding d.o.o.
 • Peter Pišek, direktor podjetja Frigotransport Pišek & HSF d.o.o.
 • Dr. Sergeja Planko, direktorica podjetja Partner team d.o.o.
 •  

  Kandidatna lista za volitve članov Upravnega odbora Univerze v Ljubljani za mandatno obdobje 2021 – 2025