325987984_931173901534584_5942615708399347800_n

Krka vabi študente vseh treh študijskih stopenj, da prijavijo raziskovalne naloge z znanstvenih področij povezanih z raziskavami in razvojem, proizvodnjo, kontrolo kakovosti, trženjem in uporabo farmacevtskih učinkovin in zdravil.

Vse, ki so oziroma bodo znanstvene naloge končali od 1. julija 2022 do 30. junija 2023, da izpolnite prijavni obrazec na povezavi in zahtevane dokumente dodate do 6. julija 2023

Vabijo vas, da vstopite tudi v njihovo svetovalnico, kjer vam bodo Krkini strokovnjaki podali nekaj usmeritev pri posameznih fazah priprave raziskovalne naloge, od izbire teme, opredelitve raziskovalnega problema, kakovosti eksperimentalnega dela in rezultatov, kakovosti razprave, ustreznosti in obsega literature ter raba jezika, priprava ugotovitev in sklepov oziroma kratkega in kritičnega povzetka. 

Informacije o prijavnih in razpisnih pogojih najdete v Pravilih Krkinih nagrad v nadaljevanju te spletne strani na povezavi.

V skladu s Krkino razvojno-raziskovalno usmeritvijo bo Svet Sklada Krkinih nagrad med prispelimi nalogami izbral najboljše z vidika znanstvene odličnosti in uporabnosti v farmacevtski industriji ter jim podelil Krkine nagrade in priznanja. 
Pet nalog, ki bodo najbolj drzne, inovativne, odmevne in kakovostne ter hkrati povezane s sodobnimi izzivi generične farmacevtske industrije, bomo nagradili z velikimi Krkinimi nagradami. 
Avtorje nalog, prijavljenih na razpis za 53. Krkine nagrade, bomo o izboru nagrajenih nalog obvestili septembra 2023.

Krkine nagrade podeljujejo že več kot 50 let. Pridružite se več kot 3000 nagrajencem!

 

 

Več informacij na povezavi.