Field od use

Laboratory equipment

Type of equipment:

Other equipment

Department:

Department of Food Science and Technology

Chair:

Katedra za tehnologije rastlinskih živil in vino

Responsible person