Field od use

Laboratory equipment

Type of equipment:

Electrochemical methods

Department:

Department of Agronomy

Responsible person

Purpose

Celoten sistem elektroporacije za transfekcijo evkariontskih in prokariontskih celic. 

Price list

Po dogovoru