Field od use

Laboratory equipment

Type of equipment:

Gojenje kultur

Responsible person

Purpose

Gojenje rastlinskih tkivnih kultur

Price list

Po dogovoru