Content (Syllabus outline)

 • Phenomenon of adhesion.
 • Conventional cold and hot gluing.
 • High-frequency gluing.
 • Dielectric properties of materials.
 • Innovative technologies of wood bonding.
 • Green wood gluing.
 • Welding of wood.
 • Rheology of adhesives.
 • Gelation and vitrification of adhesives, TTT.
 • Kinetics and models of curing of thermosetting adhesives.
 • Methods for monitoring adhesive cure (DSC, DMA, DEA).
 • Development of adhesive bond strength (ABES).
 • Quality of adhesive bonding.
 • Strength and energy approach for determination of adhesive bond.
 • Technology of bonding of wood with other materials (metal, polymers, glass, stone, ceramics).
 • Adhesives for bonding of wood and non-wood materials
 • Modelling and optimization of bonding process.
 • Research and development in the field of adhesive bonding.

Prerequisites

1. Pogoji za vključitev v delo:

-   vpis v ustrezni letnik študijskega programa.

 

2. Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti:

-   udeležba na vajah. Pogoj za pristop h kolokviju je 80% prisotnost na lab. vajah.

-   opravljen kolokvij iz vaj,

-   oddano poročilo,

-   opravljene vaje,

-   predstavitev seminarske naloge.

Pogoj za pristop k izpitu so pozitivno opravljene vaje ter opravljen seminar.