description

Vaje so namenjene predvsem štundetom kmetijstva. Nanašajo se na poglavja iz mehanike in poglavja iz strojništva.


link to publication