description

Učbenik je namenjen predvsem študentom kmetijstva, hkrati pa tudi vsem, ki delajo na področju kmetijske tehnike. Obsega izbrana temeljna poglavja iz mehanike in se nadaljuje s poglavji iz strojništva. Bralca seznanja z nekaterimi deli mehanike, trdnosti in strojnih elementov, ker pa danes najdemo hidravlične elemente za prenos in pretvorbo energije v številnih sodobnih kmetijskih strojih, opisuje seveda tudi osnovne hidravlične elemente


link to publication