description

Gradivo se uporablja pri laboratorijskig vajah iz predmeta Uporabnost znanj genetike za študente Oddelka za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani.


link to publication