description

Obsežna monografija v zbranih poglavij podrobno proučuje bukev in bukove gozdove v Sloveniji. Knjiga je razdeljena v tri sklope: ekologija bukve in bukovih rastišč (taksonomija, talne razmere, habitat, zgradba lesa, …), bukovi sestoji (struktura, dinamika in rast) ter gospodarjenje z bukovimi gozdovi (raba lesa, značilnosti gospodarjenja).


purchase information

Literatura je naprodaj v Gozdarski knjižnici:

Spletni nakup: UL založba