description

Zbornik 26. gozdarskih študijskih dni. Vsebuje razširjene povzetke prispevkov s posvetovanja o gospodarjenju z bukovimi gozdovi, o ekologiji bukve, rastnih značilnostih, o posebnostih bukovega lesa in naravovarstvenem vidiku.


purchase information

Literatura je naprodaj v Gozdarski knjižnici:

Spletni nakup: UL založba