description

Acta agriculturae Slovenica je odprtodostopna znanstvena revija z recenzentskim sistemom, ki jo izdajata Oddelek za agronomijo in Oddelek za zootehniko Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Revija sprejema izvirne in še neobjavljene znanstvene članke, kratke prispevke, ocene knjig in pisma uredništvu, ki se vsebinsko nanašajo na področje rastlinske in živalske proizvodnje. Revijo ureja uredniški odbor v sodelovanju z mednarodnim svetovalnim odborom.

Revija Acta agriculturae Slovenica, ki izhaja pod tem imenom od leta 2004, je nadaljevanje revij Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Kmetijstvo in Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Kmetijstvo. Zootehnika, ki sta kontinuirano izhajali na Biotehniški fakulteti od leta 1957 do združitve in preimenovanja v skupno revijo Acta agriculturae Slovenica.

Do leta 2021 je revija letno izhajala v dveh letnikih; v tiskani (ISSN 1581-9175) in spletni različici (eISSN 1854-1941). Sedaj izhaja Acta agriculturae Slovenica samo kot spletna revija, skupni letnik pa praviloma obsega štiri številke.

Revijo redno indeksirajo mednarodne bibliografske zbirke CAB Abstracts, AGRIS, FSTA, Scopus (Elsevier) in CrossRef.


link to publication