description

Pogled na krajino, ki ga avtor Janez Marušič, zaslužni profesor Univerze v Ljubljani, razodeva v svoji knjigi, je po eni strani renesančen v svoji celovitosti in vključevanju duhovne razsežnosti in po drugi strani razsvetljenski v svoji sistematičnosti, analitičnosti in doslednem empiričnem dokazovanju trditev s slikovnim gradivom in številnimi navedki iz literarnih in materialnih virov. Vendar ta obširen in temeljit pogled na krajino skozi zgodovino ni namenjen zgolj (nujnemu in nadvse poučnemu) seznanjanju s tem, kakšen pomen je krajina že od nekdaj imela za človekov fizični in duhovni obstoj in kako je, v pragmatične in ideološke namene, prišlo do njene institucionalizacije in instrumentalizacije. Je nujen uvod za aktualen razmislek o tem, da je resnica (o krajini) nedoumljiva kot celota in enkrat za vselej. Knjiga od bralca zahteva dlje časa trajajočo in večkratno pozornost, primerjavo in refleksijo z drugim besedili in znanjem. Zato tudi ni učbenik za pripravo na izpit, temveč raje za pripravo na razmišljujoče in etično odgovorno strokovno življenje študentov ter strokovnjakov. Je referenčno delo za vse, ki se ukvarjajo z urejanjem prostora. Je temelj za presečna polja mišljenja, ki omogočajo konstruktivno refleksijo in transdisciplinarno mišljenje tako fizične kot duhovne krajine. Knjiga tako ustvarja miselno polje za globlji premik, ki je v perspektivi sploh edino možen izhod iz stiske, v katero smo prišli z odvisnostjo človekovega razvoja od rabe virov in ustvarjanja odpadkov.


purchase information

Literatura je naprodaj na Odd. za krajinsko arhitekturo: 

Spletni nakup: UL založba