description

Vsebina učbenika na začetku pokriva področja izvora vinske trte, taksonomije in organografije vinske. Obsežnejši del učbenika je namenjen praksam pri ureditvi vinograda z namiznim grozdjem (lega, rigolanje, gnojenje, ureditev namakanja, gojitvene oblike, rezi itn.). Opisanih je več kot 70 sort žlahtne trte in interspecifičnih (»odpornih«) sort s pripadajočo sortno agro-ampelotehniko. Za doseganje želene kakovosti namiznega grozdja je potrebno v vinogradu oziroma na trtah opraviti ustrezne specialne prakse kot so obročkanje, zarezovanje, uporaba giberelinov itn.. V učbeniku je definirana kakovost (tehnološka, užitna) namiznega grozdja in standardi tržne kakovosti. Podane in opisane so tudi najpomembnejše bolezni in škodljivci vinske trte ter biološko varstvo, kot tudi razmere in možnosti skladiščenja namiznega grozdja in pridelave rozin. Pridelovalec namiznega grozdja naj razmišlja kot sadjar in dela kot vinogradnik.


purchase information

Literatura je naprodaj v Knjižnici Oddelka za agronomijo:

Spletni nakup: UL založba