description

Biotehniška fakulteta svojo 70 letnico praznuje z organizacijo različnih dogodkov skupaj z gospodarstvom in družbo, saj so raziskave s področja biotehniških ved in širjenje novih znanj namenjeni prav hitrejšemu razvoju tako gospodarstva kot družbe. V času obstoja fakultete sta obe področji doživeli pomembne spremembe, ustanovljena je bila nova država, prešli smo v tržno gospodarstvo in doživeli gospodarsko krizo. Omenjene spremembe so vplivale na vsebino raziskovalnih in izobraževanih programov fakultete, ki z razvojem novih znanj in veščin ter njihovemu širjenju v gospodarstvo in družbo ostaja center in temelj biotehniških ved v Sloveniji. Danes Biotehniška fakulteta sodi med največje članice Univerze v Ljubljani in slovi po svoji družbeni odgovornosti ter pedagoški in raziskovalni odličnosti. Študentje in pedagoški delavci so vključeni v številne organe odločanja in upravljanja Univerze.


link to publication