description

Delovno gradivo vsebuje šest vaj s področja biotehnologije mikroorganizmov in en sklop računskih nalog, kjer se bodo študenje seznanili z bioprocesi in industrijskimi mikroorganizmi.


link to publication