description

Zbirka vaj s področja biokemije je namenjena študentom biotehnologije in živilske tehnologije in vsebuje deset vaj, ki so sestavljene iz teoretičnega dela oziroma splošnega uvoda in eksperimentalnega dela.


link to publication