description

Zbirka vaj s področja živilske kemije je namenjena študentom biotehnologije in živilske tehnologije. Vsebuje šest vaj, ki so sestavljene iz teoretičnega dela oziroma uvoda ter praktičnega dela oziroma izvedbe.


link to publication