description

Zbirka nalog je namenjena študentom univerzitetnega študija kmetijstva kot pripomoček pri vajah iz kemije z biokemijo.


link to publication