description

Učbenik zajema vsebine predmeta Kemija z biokemijo za študente visokošolskih strokovnih študijev Kmetijstvo – agronomija in hortikultura ter Kmetijstvo – živinoreja na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Tekst je vsebinsko razdeljen na dva dela. Prvi del učbenika vsebuje razlago teoretičnih osnov, od zgradbe atomov do sestave in funkcije bioloških makromolekul. Drugi del pa je namenjen laboratorijskim vajam, ki jih študentje izvajajo v sklopu predmeta.


link to publication