description

Učbenik se uporablja kot učno gradivo za študente drugostopenjskega magistrskega študija Živilstvo in Prehrana. Vsebuje šest laboratorijskih vaj s področja fizikalno-kemijske analize s teoretsko osnovo in eksperimentalnim delom ter dodatek, kjer so predstavljeni grafični znaki in napisi za opozarjanje na nevarnost za nevarne snovi in pripravke ter R/S stavki.


link to publication