description

Učbenik je nastal na osnovi predmeta Psihologija prehrane, ki se kot izbirni predmet izvaja v okviru 1. stopnje bolonjskega študija živilstva in prehrane za študente Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, zanimiv pa bo tudi za širši krog študentov strokovne javnosti, ki jih zanimajo psihološki vidiki prehrane pri človeku.


link to publication