description

Študijsko gradivo je namenjeno študentom magistrskega študijskega programa 2. stopnje Živilstvo za izbirni predmet Enologija. V gradivu bodo študentje izvedeli več o kontroli in analitiki vina, značilnosti startarskih kultur, senzorični analizi mošta in vina, ohranjanju čistosti vonja in okusa vina ter o priročniku HACCP.


link to publication