description

Delovni zvezek za vaje pri predmetu Tehnologija vina obsega praktična navodila za izvedbo vaj za analizo mošta in vina.


link to publication