description

Zbirka laboratorijskih vaj je namenjena študentom 3. letnika univerzitetnega študija Živilstvo in prehrana. Gradivo vsebuje teoretično osnovo in navodila za izvedbo laboratorijskih vaj, ki jih študentje izvajajo pri izbirnem predmetu Vinarstvo.


link to publication