description

Navodila in delovni zvezek so namenjena študentom za izvajanje laboratorijskih vaj pri predmetu Mikrobiološka analiza, kjer bodo analizirali vzorce različnih živil in različne okoljske vzorce.


link to publication