description

Drugi del laboratorijskih vaj pri predmetu Mikrobiologija in biotehnologija hrane vsebuje vaje o mikotoksigenih plesnih v živilu, aktivnosti razkužila in protimikrobni učinkovitosti. Gradivu so dodana tudi navodila za varno delo.


link to publication